Poboljšanje saradnje i razmjena informacija sa lokalnim medijima u Gradu Tuzla

Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla u Julu 2021 započelo je sa implementacijom projekta pod nazivom "Poboljšanje saradnje i razmjena informacija sa lokalnim medijima u Gradu Tuzla". Projekat finansira Evropska unija kroz Udruženje BH novinara i Asocijacije elektronskih medija u Bosni i Hercegovini. Projekat nastaje iz ideje o boljoj komunikaciji NVO sektora prije svega našeg udruženja sa medijima na lokalnom nivou, kako bi se (1) smanjio govor mržnje i širenje netrpeljivosit prema Romima/kinjama u regiji Tuzla, te (2) kako bi se predstvnici/e romske zajednice obučili o medijskoj pismenosti te bolje raumjevali medijske sadržaje, razvijali kritičko mišljenje i borili se protiv neprofesionalnog, stereotipnog i diskriminatornog  izvještavanja medija o Romima/kinjama kroz poziitivnu i proaktivnu saradnju sa lokalnim medijima u Tuzli. Specifični ciljevi ovog projekta su 

 1: Povećati znanja pripadnika/ca romske zajednice iz regije Tuzla o pojavnim oblicima govora mržnje, kao i zakonskom i institcionalnom okviru za smanjenje govora mržnje

 2. Unaprijediti saradnju medija i udruženja Bolja budućnost  kako bi se uticalo na promjene stavova i smanjila diskriminacija prema romskoj populaciji kroz medijske sadržaj

 3: Povećati vidljivost romske poplacije u medijskim  sadržajima kroz promociju pozitivnih primjera i praksi u borbi protiv govora mržnje u javnom prostoru

Započete aktivnosti koje će nas dovesti do postizanja navedenih ciljeva uključuju sesije informisanja sa medijima, informisanje romske zajednice, izrada i emitovanje promotivnog spota te provođenjem informativne kampanje. 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga