Institucionalna zaštita žrtava nasilja u porodici” Zakonski okvir i rad institucija na sprečavanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

U sklopu projekta „Jačanje institucionalne podrške za zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja“ finansijski podržanog od strane fondacije Kvinna till Kvinna a u implementaciji organizacije „Lara“ iz Bijeljine , Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla danas ( 16.05.2021) je održalo u Tuzli okrugli sto pod nazivom “Institucionalna zaštita žrtava nasilja u porodici” Zakonski okvir i rad institucija na sprečavanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici. Cilj okruglog stola je bio identifikacija potreba za unaprjeđenje krivično pravne zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja kao i predstavljanje primjera dobre prakse u postupanju subjekata zaštite kroz zajedničku diskusiju. Svoja iskustva u ovoj oblasti na okruglom stolu su predstavile predstavnice udruženja "Vive žene " Tuzla, Udruženja „Horizoniti“ Tuzla te Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga