Povodom Svjetskog dana Roma/kinja 08.04.2021 u Sarajevu održan ulični performans

SIGURNOST je moje pravo, a ne privilegija! RAVNOPRAVNOST je moje pravo, a ne privilegija! UKLJUČENOST je moje pravo, a ne privilegija! DOSTOJANSTVO je moje pravo, ane privilegija! VIDLJIVOST je moje pravo, a ne privilegija! Ovo su samo neke od poruka koje su povodom Svjetskog dana Roma/kinja 08.04.2021 u Sarajevu ispred SCC poslale aktivistice i članice Ženske romske mreže "Uspjeh" u BiH.  Uličnim performansom željele smo skrenuti na izuzetno loš položaj Romkinja u našem društvu i pozvrati sve nadležne na hitnu reakciju i provođenje mjera za poboljašnje našeg socio-ekonomskog položaja.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga