Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

25 Novembar se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.   Prema zvaničnim podacima svaka treća žena u svijetu žrtva je nekoga od oblika nasilja, bez obzira na etničku i vjersku pripadnost ili obrazovanje. 

Podsjećamo da svaka žena ima pravo uživati zagarantirana prava na zdravlje, obrazovanje, učešće u političkom životu i na porodični život, bez bilo kakvog oblika diskriminacije. Država ima obavezu da ženama pruži odgovarajuću zaštitu i podršku.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga