Unapređenje rada sa korisnicama

Udruženje Žena Romkinja Bijeljina je, u petak 12.02., održalo sastanak sa ženama u cilju strateškog planiranja rada sa korisnicama udruženja što će doprinjeti boljem razumjevanju potreba korisnica i zajedničkog definisanja strateškog rješavanja problema sa kojima se suočavaju korisnice ovog Udruženja i izrade zajedničkog modela djelovanja.

Direktan rad sa korisnicima je prioritet ovog Udruženja i samo na taj način možemo jasno definisati naše zajedničke korake u poboljšanju položaja Romkinja u Bijeljini.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga