Odrzan sastanak sa predstavnicima/cama Vijeca Evrope

07.03.2016 godine u Sarajevu predsjednica UZR Bolja buducnost Tuzla je prisustvovala sastanku sa predstavnicima/cama Vijeca Evrope. Na ovom sastanku su razgovarali o polozaju Roma u BiH sa posebnim akcentom na Romkinje ali i koja su to nastojanja institucija vlasti u BiH u rjesavanju problema sa kojima se suocavaju Romi/kinje. 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga