Prepoznavanje diskriminacije nad pripadnicima romske nacionalne manjine u BiH

U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i World Vision 16.05.2016 godine odrzan je okrugli sto o temi " Prepoznavanje diskriminacije nad pripadnicima romske nacionalne manjine u oblastima građanskih prava, stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja". Na okruglom stolu na kojem su ucestvovali i predstavnici naseg udruženja ali i Ženske romske mreže "Uspjeh" u BiH doneseni su zaključci da pojave diskriminacije nad pripadnicima romske nacionalne manjine su prisutne i mogu se prepoznati u svim oblastima života  ali da je potrebno više raditi na ohrabljivanju u dostavi podataka , kako o vršiocima diskriminacije tako i o diskriminisanim u sredinama gdje živi romska populacija i iste dostavljati nadležnim institucijama.

Učesnici/e okruglog stola su se zajednički usaglasili da je generalno potrebno poboljšati efikasnost rada nadležnih organa i institucija u sprečavanju svih vrsta i pojava diskriminacije. 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga