Nova prijateljstva

Druga polovina maja protekla je u informisanju  gostiju iz Freudenberg stiftung (Njemačka) sa aktivnostima i planovima koje tim Fondacije tuzlanske zajednice sprovodi radi poboljšanja uslova života građana u saradnji sa aktivistima lokalnih zajednica među kojima je i udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" Grada Tuzla. 

Gosti bili su Pia Gerber, Monika Kleck i Sascha Wenzel iz Freudenberg stiftung-a koji su se tokom posjete Tuzli upoznali sa lokalnom zajednicom Kiseljak, njenim kapacitetima, ali i problemima i izazovima koje donosi rad u takvoj zajednici koja uključuje i romsko naselje. 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga