Medijacija u lokalnim inicijativama i akcijama

Predstavnici/e Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" Tuzla  u sklopu Regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II" je u periodu od 27-30.06.2016 godine u Banji Koviljači prisustvovali/e treningu pod nazivom "Medijacija u lokalnim akcijama i inicijativama". Nakon treninga UŽR Bolja budućnost planira angažan 3 romska medijatora/ke koji će kroz svoj angažman podržati romsku zajednicu te koristiti alate u postizanju promjena. 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga