Razmjena iskustava "Socijalno poduzetništvo i ekonomsko osnaživanje žena"

05.09.2016 godine Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" Grada Tuzla je bilo domaćin gostima iz CRI- Niksic i Bonafide-Pljevlja koji su u organizaciji CARE International posjetili naše udruženje sa ciljem razmjene iskustava u sklopu projekta ekonomskog osnaživanja ali i da čuju o našim iskustvima oko formiranja PRVE ženske romske zadruge u Bosni i Hercegovini.
Projekat "Ekonomsko osnaživanje Romkinja" jeste osnaživanje žena kroz izgradnju njihovih kapaciteta i razvoj vještina da bi ravnopravno mogle učestvovati u ekonomskoj aktivnosti, a da sa druge strane uživaju sva prava koja su im zakonom zagarantovana kao građankama Bosne i Hercegovine.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga