Konferencija: Socijalno poduzetništvo, izazovi i mogućnosti- Podržati ekonomsku snagu žena

Primjer uspješnih socijalnih preduzeća koja posluju u BiH, naročito ona koja vode žene, kao iskustva iz zemalja iz regija, predstavljeni su jučer u Sarajevu, na konferenciji Socijalno poduzetništvo, izazovi i mogućnosti u organizaciji Care International Balkansa.

Konferencija je organizovana u okviru višegodišnjeg projekta Ekonomskog osnaživanja žena, tokom kojeg su osnovane tri ženske zadruge te potpomognuto više od 90 poslovnih inicijativa nezaposlenih žena u BiH.

Prva ciljana grupa su žene poduzetnice kojima smo pružili obuke i davali finansijsku podršku u biznis-idejama, naročito u ruralnim područijima, a druga ciljana grupa su Romkinje i one žene koje su bile žrtve nasilja u porodici.

Na konferenciji predstavnici/e Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" Grada Tuzla predstavili/e dosadašnje rezultate projekta "Ekonomskog osnaživanja Romkinja" te su predstavili/e i PRVU žensku romsku zadrugu u Bosni i Hercegovini.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga