Program očuvanja reporduktivnog zdravlja Romkinja

U proteklim godinama Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Grada Tuzla je implementiralo programe očuvanja reporduktivnog zdravlja Romkinja u cilju prevencije raka grlića maternice i raka dojki  organizovalo  dijagnostičke preglede za Romkinje koje spadaju u rizične skupine, njih 286. Rezultati dobijeni ovim programima su jako nezadovoljavajući. Naime kod organizovanja ginekoloških pregleda 64% Romkinja koje su obavile preglede nisu imale uredan nalaz te su upućene na dalje lječenje i pretrage , 7% Romkinja je imalo patološki nalaz dok je 29% Romkinja imalo uredan nalaz. Što se tiče pregleda dojki također imamo nezadovoljavajuće i zabrinjavajuće rezultate gdje je samo 16% od pregledanih Romkinja imalo uredan nalaz dok je na hirurški tretman upućeno 3% Romkinja, ostali procenat od 81% je zahtjevalo lječenje i dalju pretragu. Kao i prethodnih godina i ove godine naš cilj bio je provođenje ovog programa. Ove godine smo proširili naše aktivnosti na romske zajednice u cilju ranog otkrivanja karcinoma dojke i raka grlića maternice kod Romkinja koje spadaju u rizične skupine u romskim zajednicama u Tuzli, Kalesiji i Živinicama. U sklopu ovogodišnjeg programa preko 150 Romkinja kroz edukativne radionice sa ljekarima ginekologije i radiologije su edukovani o važnosti očuvanja reporduktivnog zdravlja i učešća u preventivnim programima, za 60 Romkinja iz ciljanih lokaliteta su obezbjeđenji besplatni ginekološki pregledi sa ciljem ranog otkrivanja raka grlića maternice te ultrazvučni pregledi dojke i mamografije. 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga