Javna rasprava

Javna rasprava o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju i nacrta Zakona o lječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom održana je u Parlamentu BiH 14.02.2017 godine. 
Taj tekst je trenutno u fazi nacrta i osnovna mu je namjera omogućiti osnovni paket zdravstvene zaštite jednom broju djece u Federaciji koja su zanemarena ili dolaze iz socijalno ugroženih i marginaliziranih grupa, pa zbog nepohađanja škole nemaju osnovno zdravstveno osiguranje. Sto se tiče Zakona o lječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom kako je izjavio jedan od zastupnika u parlamentu u Federaciji BiH veliki broj kantona nema sistemski reguliranu podršku države u vidu jednog broja besplatnih tretmana biomedicinski potpomognute oplodnje parovima koji na taj način pokušavaju ostvariti roditeljstvo. Predloženi zakon nastoji unaprijediti praksu.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga