Radionica na temu "Komunikacija sa romskom zajednicom"

U sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II" uz podršku Austrijske razvojne agencije kroz CARE International Balkans u Prnjavoru je od strane naše partnerske organizacije na projektu granta u zajednici "Romska djevojka-Romani cej" odrzana radionica za članove/ice međusektorske komisije, predstavnike/ce institucija i Roma/kinja na temu "Komunikacija sa romskom zajednicom". Uzimajući u obzir činjenicu da predstavnici/e institucija koje čine MSK u svom svakodnevnom radu se susreću sa problemima romske populacije u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite , nasilja i slično i dalje postoji nedostatak senzibilizacije istih prema ovoj nacionalnoj manjini koji se ogleda u njihovom pristupu, načinu komunikacije ali i specifičnim problemima u romskim zajednicama poput rane udaje odnosno ugovorenih brakova koji se u mnogim slučajevima poistovjećuju sa običajnim pravom koji se smatra karakterističnim za romsku zajednicu. S ciljem prevazilaženja predrasuda i razvoja tolerancije prema romskoj zajednici i efikasnijeg rješavanja problema sa kojima se romska zajednica suočava sa posebnim akcentom na romske žene i djevojčice održana je jedna radionica u nizu od četiri.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga