Edukacija zasnovana na tatru i drami /forum teatar

Trenutno radimo program  u kojem su učesnici forum teatar glumci i trenerica koji su aktivisti UG Omladinska romska inicijativaBudi mi prijatelj Visoko.U skolopu projekta organizovanog od strane UNFP-a i UNICEF-a Bosne i Hercegovine  „Edukacija zasnovana na teatru i drami“  u suradnji  sa Centrom za podršku Roma „Romalen “  Kakanj .Sa početkom realizovanja projekta 18.02 -19.02.2017 . Uključili smo  mlade ljudi koji su učenici srednjih škola  da kroz inkluzivni razvoj i učenje forum tetra  rade na temi „Maloljetnički brakovi u romskim zajednicama“. Učesnici koji su uzrasta od 15 – 20 godina su  uz pomoć crtifikovatnih trenirica forum teatra te niza teoriskih  i prktičnih vježbi su  pripremali forum teatar predstavu „Ruža“ i njeno izvođenje u Visokom .

Dakle obuka učesnika se sastoji od tri modula sa datumima :

I modul : 18.02-19.02.2017

II modul : 25.02-26.02.2017

III modul : 04.03-05.03.2017

Nakon završenih modula pored znanja o  o drami i  forum teatru kao načinu za rješavanje određenih problema zajednice  i vršnjačkih  problema . Učesnici će imati znanje  trenera koje će moći da prenose na svoje vršnjake  ,samim tim će  dobiti certifikat o učešću i izjavu potpisanu od strane UNFP-a i UNICEF-a. Predstava Ruža koja govori o problemu  maloljetničkih brakova u Romskoj populaciji. Tekst je nastao procesualno tokom  radionica Teatra potlačenih.Scenario je repliciran sa srednjoškolcima.

Održane su dvije premije predstave i to:

-          Prva je održana 08.03.2017 u Školi Gimnazija Visoko gdje su učesnici/publika bili srednjoškolci i nastavnici.

-          Druga premija je odžana 30.03.2017 u Mješovitoj srednjoj školi Hazim Šabanović gdje su učesnici/publika bili srednjoškolci i nastavnici.

 

-          Učesnici i uprave škole su oduševljene naćinom  rada i generlano tematikom koju forum obuhvata i iskazali su želju za daljim učešćem škola u ovim aktivnostima.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga