VIDLJIVOST je moje pravo, a ne privilegija!

Ukazujući na napore i nedostatke u bh. politikama koji se odnose na integraciju Roma i Romkinja ženska romska mreža „Uspjeh“ je razvila Platformu za unaprjeđenje prava i položaja Romkinja kao mehanizam za zagovaranje djelotvornije prakse prepoznavanja, praćenja te sprječavanja različitih oblika diskriminacije romskih žena. Preporuke ženskih romskih organizacija su:

Preporuka 1.
Poboljšati pristup zdravstvenoj zaštiti i posebno programima koji su namijenjeni za reproduktivno zdravlje žena te kreirati dodatne socijalne i preventivno zdravstvene programe za podršku ženama i djevojčicama te romskim porodicama sa djecom.
Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga