Visoko- U suzbijanju prosjačenja romske djece ključno je multidisciplinarno djelovanje svih nadležnih institucija i organizacija civilnog društva.

Sigurnost je moje pravo, a ne privilegija poruka je članica ženske romske mreže „Uspjeh“ na sastanku održanom 18.03.2021 godine sa predstavnicama/cima institucijama i predstavnicama/ima udruzenja omladinska romska inicijativa "Budi mi prijatelj" Visoko. 

Na sastanku su kreirani sljedeći zaključci:

1. U suzbijanju prosjačenja rosmke djece ključno je multidisciplinarno djelovanje svih nadležnih institucija i organizacija civilnog društva. 

2. Djelovanje nadležnih institucija u svrhu prevencije prosjačenja treba biti usmjereno na rad sa roditeljima i promociji važnosti obrazovanja. 

3. Omogučiti najugroženijim romskim porodicama mogućnost ostvarivanja stalne socijalne pomoći.

4. Potrebno je povećati broj romske djece u predškolskim ustanovama kroz promociju i zajedničku saradnju sa NVO. 

5. U sve projekte kao i tekuće aktivnosti nadležnih instutcija I NVO  potrebno je planirati kontinuirane aktivnosti u svrhu sprečavanja prosjačenja. 

Sastanak se realizirao u sklopu zajedničke kampanje ženske romske mreže „Uspjeh“ -Moje je PRAVO, a ne PRIVILEGIJA koja se implementira u sklopu regionalnog projekta „Za aktivnu inkluzija i prava Romkinja na zapadnom Balkanu III“ koji podržava Austrijska razvojna saradnja kroz CARE International, Balkans.

 

 

 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga