Pokretanje incijative za potpisivanje memoranduma o saradnji sa Policijskom stanicom Prnjavor i udruženjem“Romska djevojka-Romani cej „ Prnjavor.

Sigurnost je moje pravo, a ne privilegija poruka je članica ženske romske mreže „Uspjeh“ na sastanku održanom 19.03.2021 godine sa predstavnicama/cima institucijama i predstavnicama/ima udruzenja „Romska djevojka-
Romani Ćej
u Prnjavor.
Na sastanku su kreirani sljedeći zaključci:
1. U skladu sa zakonom o zaštiti od nasilja u porodici direktorica Centra za socijalni rad je donijela odluku o forimiranju stručnog multisektorskog tima koji ima za cilj sačinjavanje plana podrške žrtvi nasilja u porodici, jedan od članova tima je i predstavnica udruženja „Romska djevojka-Romani cej“ Prnjavor.
2.Dogovor o potpisivanju memoranduma o saradnji između Centra za socijalni rad i udruženja“Romska djevojka-Romani cej“ Prnjavor. Prisustvo i saradnja Centra za socijalni rad u saradnji sa udruženjem “ Romska djevojka -Romani cej“Prnjavor. Rad na terenu, nastavak saradnje na započetim projektinim aktivnostima u romskim zajednicama.
3. Prisustvo, saradnja i rad na terenu predstavnika Policijske stanice u saradnji sa udruženjem “ Romska djevojka -Romani cej“ Prnjavor. Rad policije u zajednici.
4. Pokretanje incijative za potpisivanje memoranduma o saradnji sa Policijskom stanicom Prnjavor i udruženjem“Romska djevojka-Romani cej „ Prnjavor.
5. Unaprijediti referalne mehanizme i uskladiti ih sa opštim protokolom vezano za izmjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici kako bi na najbolji način provodili aktivnosti prevencije nasilja i zaštite žrtava nasilja.
6. Jednaki uslovi upisa romske djece u osnovne i srednje škole u saradnji sa romskom zajendicom i udruženjem „Romska djevojka-Romani cej“ Prnjavor, kao i uslova praćenja nastavnih i van nastavnih aktivnosti.
Sastanak se realizirao u sklopu zajedničke kampanje ženske romske mreže „Uspjeh“ -Moje je PRAVO, a ne PRIVILEGIJA koja se implementira u sklopu regionalnog projekta „Za aktivnu inkluzija i prava Romkinja na zapadnom Balkanu III“ koji podržava Austrijska razvojna saradnja kroz CARE International, Balkans.
Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga