Prijavite nasilnike, država treba da ih procesuira i kazni

Povodom zastrašujućih ispovijesti desetina djevojaka i žena iz BiH koje su kao studentice ili radnice bile seksualno zlostavljane i uznemiravane, inicijative „Nisam tražila“ iz Ženske mreže u BiH pozivaju na jači aktivizam, na veći pritisak javnosti na institucije pravosudja, ali i na reformu društvene klime u kojoj su ove devijacije postale „uobičajene“ i „odbranjive“.
Jadranka Miličević
, višegodišnja aktivistica za ženska prava ohrabruje sve djevojke i žene koje imaju ova neželjena iskustva da prijave nasilnike, a državu da ih u svojim institucijama procesuira i kazni.
Razgovarala Ljiljana Simic
Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga