"Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije - Prepoznaj i zaštiti se"

U okviru projekta “Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije se dešava – Prepoznaj i zaštiti se”, Fondacija “Lara”, u saradnji sa članicama Mreže bosanskohercegovačkih nevladinih organizacija za borbu protiv trgovine ljudima RING, realizuje kampanju „Između dobrog posla i modernog ropstva – Kako se dešava i šta možete da uradite?“ sa ciljem da animiramo građane/ke da prijave sumnjive oglase za posao, informišemo ih o njihovom pravima i institucijama/organizacijama kojima se mogu obratiti za pomoć u situacijama kada se susretnu sa sumnjivim ponudama za posao ili kada se nalaze u radnom angažmanu koji prevazilazi prihvatljive i zakonite odnose prema radnicima/cama.

30.09.2020 godine u saradnji sa HO Horizonti Tuzla UŽR "Bolja budućnost" Grada Tuzla organizovala je javnu tribinu „Između dobrog posla i modernog ropstva – Kako se dešava i šta možete da uradite?“

Javnoj tribini prisustvovali su predstavnici/institucija, NVO Tuzla te građani i građanke Grada Tuzla

 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga