MOJE JE PRAVO, A NE PRIVILEGIJA ...

Ženska romska mreža "Uspjeh" BiH već devetu godinu zaredom provodi kampanju Mjesec dana ženskog romskog aktivizma, koju započinje 8 - og Marta - Međunarodnog dana žena, a završava 8 - og Aprila - Svjetskog dana Roma.

Nizom aktivnosti koje provodimo tokom kampanje, želimo postići da svaka žena dobije sva prava koja zaslužuje i nijedna žena da ne bude nevidljiva. Ključne poruke koje želimo poslati ovogodišnjom kampanjom su: da Romkinje imaju pravo da donose odluke u svoje ime, da participiraju na mjestima odlučivanja, da ostvare svoje mjesto u društvu te da imaju pravo na političku participaciju.

Online kampanjom šaljemo važne poruke vlastima, društvu i zajednici.

"Biti Romkinja ne znači biti samo brojka u strategijama i dokumetima, nego biti i ravnopravna članica zajednice koja može biti birana, ali i birati sa položaja donošenja odluka."

"Te ove Romnji, nane si te ove djindo ande strategije tahj dokumentija, deso te ove jekhkrisipaski dženi ko amalipe, sava šaj te alosarda, numaj te alosarel tharo than kaj keren pe decizije." Indira Bajramović

Online kampanju podržala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga