MOJE JE PRAVO, A NE PRIVILEGIJA ...

U okviru kampanje Mjesec dana ženskog romskog aktivizma, šaljemo poruke vlasti, tijelima odlučivanja i društvu generalno o pravima i potrebama Romkinja. Kampanju provodi Ženska romska mreža "Uspjeh" BiH u saradnji sa svojim članicama. Kampanja se provodi od 8 - og Marta - Međunarodnog dana žena do 8 - og Aprila - Svjetskog dana Roma. Cilj je učiniti probleme i potrebe Romkinnja vidljvijim.

Jedna od poruka ovogodišnje kampanje je:

"Život bez prava na odlučivanje, društvenu i političku participaciju, zdravlje, hranu, vodu, struju i život u strahu od nasilja, svakodnevnica je Romkinja i njihove djece."

Denis Mujić, Udruzenje zena Romkinja "Bolja buducnost", Tuzla

Online kampanju podržala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga