"Moje je pravo, a ne privilegija..."

U okviru kampanje Mjesec dana ženskog romskog aktivizma, šaljemo poruke vlasti, tijelima odlučivanja i društvu generalno o pravima i potrebama Romkinja. Kampanju provodi Ženska romska mreža "Uspjeh" BiH u saradnji sa svojim članicama. Kampanja se provodi od 8 - og Marta - Međunarodnog dana žena do 8 - og Aprila - Svjetskog dana Roma. Cilj je učiniti probleme i potrebe Romkinja vidljvijim.

Jedna od poruka ovogodišnje kampanje je:

"Romkinje imaju prava, ali ne i jednake mogućnosti; potrebna nam je podrška društva, jer možemo promijeniti stvari nabolje i unaprijediti društvenu zajednicu."

Online kampanju podržala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga