Početak kampanje Mjesec dana ženskog romskog aktivizma u Visokom

U svijetu se žene i dalje nalaze u diskriminirajućem položaju kada je u pitanju zapošljavanje, nedovoljno učestvuju u političkom odlučivanju i upravljanju u institucijama vlasti, a podaci relevantnih institucija pokazuju da je svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja.

Ženska romska mreža „Uspjeh“ je iz tog razloga pokrenula kampanju Mjesec dana ženskog romskog aktivizma koju realizira već devetu godinu za redom.

Kampanja je nastala s ciljem da se kroz niz aktivnosti koje će se implementirati u ovih mjesec dana ukaže na položaj žena s posebnim akcentom na Romkinje u BiH i važnost njihovog uključenja u javni i politički život naše zemlje.

U periodu od 8. marta, Međunarodnog dana žena do 8. aprila, Svjetskog dana Roma 2020. godine, članice Mreže organiziraju niz aktivnosti koje obuhvataju održavanje uličnih akcija, sastanaka sa predstavnicima/cama institucija na svim nivoima te događaje u zajednicama.

Ulična akcija u Viskom održana je 8.3.2020 godine na gradskom trgu sa početkom u 12:00 sati

Poruke koje želimo poslati ovogodišnjom kampanjom su da Romkinje imaju pravo da donose odluke u svoje ime, da participiraju na mjestima odlučivanja, da ostvare svoje mjesto u društvu te da imaju pravo na političku participaciju

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga