U Tuzli održana fokus grupa

Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" je danas, 18.12.2019 godine u Tuzli održalo fokus grupa sa kojom su proveli metodu Community Score Card (CSC) ili metodu rangiranja potreba zajednica. Proces Community Score Card (CSC) je moćan alat za praćenje usluga, osnaživanje građana/ki i poboljšanje odgovornosti davatelja usluga. Vježbe bodovanja građanima/kama pružaju mogućnost analize usluga poput zdravstvenih usluga ili obrazovanja na temelju njihove osobne percepcije. Građani/ke mogu pružiti poticaj za dobar rad ili izraziti nezadovoljstvo a sve sa ciljem unaprjeđenja i bolje saradnje između pružaoca i primatelja usluga. Proces CSC Udruženje paralelno odvija u Tuzli, Lukavcu, Prnjavoru i Vuskosavlju. Nakon provođenja ove metode za zajednicom slijedi sastanak sa pružaocima usluga, te zajednički na kojem ćemo kreirati plan djelovanja u prevazilaženju identifikovanih prepreka i poboljšanja usluga i odnosa između primaoca i pružaoca.

Sam sastanak je realiziran u sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu II" koji podržava Austrijska razvojna agencija i Češka razvojna saradnja kooz CARE INTERNATIONAL, Balkans.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga