Ženska mreža BiH – 10. godina djelovanja u zaštiti i promociji prava žena djevojčica u BiH

Ženska mreža Bosne i Hercegovine organizovala je redovnu godišnju konferenciju s kojom ove godine obilježava deset godina djelovanja na zaštiti i promociji prava žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini! Konferencija je održana  u Sarajevu, u hotelu Holywood od 11-13.12.2019.g.  Konferencija Ženske mreže BiH je jedinstvena prilika da se na jednom mjestu okupe sve one i oni koje/i se u svom svakodnevnom poslovnom i privatnom životu zalažu za unaprjeđenje kvalitete života žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini.

Kroz zanimljive i interaktivne panele na kojima su govorile stručnjakinje ŽMBiH, predstavnice lokalnih institucija i braniteljice ženskih prava u BiH, obradile su teme poput: Nulta tolerancija na sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama; Niti jedna zapostavljena  – Rodno osjetljive politike socijalne zaštite , Ekonomski neovisna i slobodna – Ekonomsko osnaživanje – zapošljavanje i žensko poduzetništvo; Žene i obrazovanje, feministička teorija i istraživanja; Mir sa ženskim licem – mirovni aktivizam i suočavanje sa prošlošću; 40% nije ravnopravnost – žene u javnom i političkom životu; Niti jedna žena nevidljiva – prava marginalizovanih žena; Zdravlje žena i djevojčica nije privilegija, te predstaviti i lokalne gender zalagačke planove. Naš cilj je da promislimo o svojim dosadašnjim iskustvima i definišemo planove za aktivnosti naredne godine u kontekstu EU integracije i lokalnih izbora u BiH.

 Jedna od moderatorica panela posvećenom Obrazovanju i istraživanju bila je i direktorica Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla Indira Bajramović. Također, učešće u panelima na Ženskoj mreži uzela je i članica ŽRM Uspjeh, Snježana Mirković, predsjednica Udruženja Romani ćej. Tema u kojoj je Snježana uzela učešće je Akcioni plan - Agenda ženskih prava.

 Konferencija se realizovala u sklopu projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koju finansira Evropska unija, a realizuje Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) i u sklopu projekta „Institucionalna podrška Ženskoj mreži BiH“ kojeg podržava TRAG Fondacija iz Beograda.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga