Međunarodni dan ljudski prava u Tuzli

Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost grada Tuzla u sklopu kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja koja se realizuje svaki godine od 25.novembra, a završava 10.decembra na Međunarodni dan ljudskih prava.

UŽR "Bolja budućnost" je danas 10.12. organizovalo uličnu akciju - performans na Trgu Slobode sa početkom u 12.00 sati.

Simboličnim organizovanjem ovog dogadjaja na Dan ljudskih prava želimo skrenuti pažnju javnosti na položaj Romkinja u BiH. Romkinje kao i sve druge žene u BH društvu se nalaze u težem položaju od muškaraca u pitanju zapošljavanja, obrazovanja, političkog učešća i znatno su češće žrtve nasilja, ali i u svim drugim sferama života teže ostvaruju svoja prava. Međutim, Romkinje pored svega navedenog suočavaju sa široko rasprostranjenom diskriminacijom i stereotipima koji ih stavljaju na same margine društva.

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima 1948. i po prvi puta u historiji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na "život, slobodu i sigurnost... bez ikakvih razlika".

Kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja finansijski podržava CARE International, Balkans

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga