Vrisak za one bez glasa

U okviru „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ građanke Tuzlanskog kantona, nevladine organizacije i obrazovne institucije 26.11.2019. godine od 12:00 do 12:30 na Trgu Slobode u Tuzli su održale društveni performans pod nazivom „Vrisak za one bez glasa“.Od septembra do danas u BiH su ubijene 4 zene od strane trenutnih ili bivših partnera. Prema nalazima istraživanja o rasprostranjenosti nasilja u BiH više od polovine žena iz uzorka (47,2% u BiH, 47,2% u FBiH i 47,3% u RS-u) doživjelo je bar neki oblik nasilja nakon što je navršilo 15 godina. U Tuzlanskom kantonu u prvih 6 mjeseci 2019. godine bilo je 178 prijava nasilja u porodici. Istraživanja pokazuju da se tek svaka 4 žena odluči da prijavi nasilje, tako da je pravi broj žrtava nasilja nad ženama puno veći.

26.11.2019. godine u Tuzli, na Trgu Slobode, od 12:00 do 12:30 sati od 100 do 300 građanki Tuzlanskog kantona su stajale sa brojevima i upitnicima i u toku pola sata svakih 10 minuta sa svojih telefona puštale ženski vrisak.

“Brojevi žrtava i statistika o raspostranjenosti nasilja nad ženama su stvarne žene i to je ono što želimo da pokažemo sa ovim performansom. Želimo da ukažemo na široku rasprostranjenost nasilja nad ženama i pružimo podršku žrtvama i preživjelima. Niste same.”

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga