Završen projekat „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“

U okviru regionalnog programa “Provođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner u periodu od 01. juna 2018. do 31. novembra 2019.godine provodilo je projekat „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“.

Sveukupni cilj projekta bio je „Bolji pristup i poboljšanje pružanja usluga za žene iz manjinskih i ugroženih skupina“.

Aktivnosti projekta su se provodile u partnerstvu između vodećeg udruženja “Bolja budućnost” Tuzla,  Udruženja “Romska djevojka-Romani ćej” iz Prnjavora  i Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ iz Visokog.

Projekat na lokacijama Tuzle, Prnjavora i Visokog težio je odgovoriti potrebama žena koje dolaze iz skupina u nepovoljnom položaju, muškarce i mladiće te institucije vlasti na lokalnom nivou,izjavila je Snježana Mirković predsjednica udruženja Romska djevojka-Romani ćej.

“Na opštini Prnjavor udruženje Romska djevojka- Romani ćej je sprovodilo projekat, mi smo uključili u naš projekat predstavnike policije i Centra za socijalni rad u rad na radionicama  sa marginizovanim skupinama. Ovaj projekat je omogućio ženama bolji pristup i poboljšanje javnim uslugama tj. spajanje sa institucijama sistema kako bi mogle ostvariti svoja prava. Ovo se posebno odnosi na Romkinje koje su žrtve nasilja u porodici, što je problem koji je konačno iz privatne iznesen u javnu sferu.-izjavila je Mirkovićeva.

Predsjednica udruženja Romska djevojka-Romani ćej je naglasila  da je projekat  osim žena, uključio i mladiće i muškarce kroz različite oblike aktivnosti na podizanju svijesti o diskriminaciji i nasilju sto je se pokazalo jako pozitivnim.

Nedovoljno i neadekvatno plasirane informacije o mehanizmima zaštite od nasilja i diskriminacije predstavljaju poseban problem jer uzrokuju neinformiranost, nemogućnost traženja i ostvarivanja prava u slučajevima nasilja i diskriminacije.

U tuzlanskom kantonu oko 40 pripadnica romskog naroda svake godine prijavi porodično nasilje. Smatra se da je taj broj i veći ali nedostatak statističkih podataka o tome problem je na koji Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” ukazuje već godinama, kaže programska predstavnica u ovom udruženju, Larisa Kovačević.

–Predstavnici institucija koji se bave prikupljanjem takve statistike ne vode podatke po etničkoj pripadnosti, i na taj način mi nemamo službene podatke. Ono na šta se mi oslanjamo je obično povratna informacija od strane Romkinja, tako da u toku godine mi zabilježimo do nekih 30-40 slučajeva prijavljenog nasilja, međutim nikada nismo sigurni da li se oni procesuiraju do kraja – kazala je Kovačević.

Način na koji se vršilo informisanje unutar zajednice je kroz angažovanje šest romskih medijatora koji su direktno u zajednicama prenosili informacije i pružali direktnu asistenciju ženama ukoliko su imale potrebu da prijave nasilje.

–Tokom projekta mi smo identifikovali takvih šest slučajeva – zaključila je Kovačević.

Projekat se provodi posljednjih osamnaest mjeseci, a uključivao je rad u zajednicama, sa institucijama i marginalizovanim ženama.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga