Informativni sastanak za kreiranje Platforme/ Strategije za unaprjeđenje prava Romkinja u BiH

Sastanak, koji je organizovan u cilju razmjene mišljenja i informacija u povodu potrebe i namjere kreiranja dokumenta/ strategije koja se tiče pitanja Romkinja u BiH, održan je dana 11.09.2019. godine sa početkom u 10.00 sati u Sarajevu. Sastanak je organizovan od strane UŽR „Bolja budućnost“ Grada Tuzla i ŽRM „Uspjeh“.

Sastanku su prisustvovali/ e: predstavnica UN women, predstavnica Agencije za ravnopravnost spolova, predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, predstavnik Gender centra Vlade Federacije te predstavnice UŽR „Bolja budućnost“ Grada Tuzla i predstavnice ŽRM „Uspjeh“, dok iz opravdanih razloga prisustvovati nisu mogle predstavnice Evropske komisije i Gender centra RS-a.

Cilj sastanka je bio da se razgovara o mogućoj izradi Strategije/ Platforme za unaprjeđenje položaja Romkinja u BiH i mogućim načinima realizacije istog. Sastanak se realizirao u sklopu implementacije projekta "Napredak ka integraciji Roma/kinja kao napredak BiH na putu ka EU" uz podršku fondacije Kvinna till Kvinna.

 

 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga