Promoviranje ravnopravnosti spolova kod mladića i muškaraca

U okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner pod granta „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“ u saradnji sa partnerskim organizacija UR "Romska djevojka-Romani ćej" Prnjavor i Omladinska romska inicijativa  "Budi mi prijatelj" Visoko započeli su sa aktivnostima koje uključuju rad sa mladićima i muškarcima u Tuzli, Visokom i Prnjavoru.

U narednom periodu će se održati 9 vršanjčkih radionica sa mladićima i muškarcima sa ciljem promjene stavova i edukaciji u oblasti promoviranja ravnopravnosti spolova i prevencije nasilja. Vršnjačke edukacije će se sastojati od prezentacija i informisanja o  rodnim ulogama i spolu, gender normi u kontekstu rodno-zasnovanog nasilja ali će se poseban fokus staviti na razumijevanje interesa za i utjecaja rodnih normi na živote učesnika.

 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga