Mir sa ženskim licem

Izložba "Mir sa ženskim licem" posvećena svim ženama Bosne i Hercegovine koje se svakodnevno trude i rade na izgradnji mira.

Izložba govori o ženama koje su u poslijeratnoj BiH vodile male, a velike bitke za svoja i prava drugih te obnavljale ratom razoreno društvo. Životne priče koje je tim Historijskog muzeja BiH pretvorio u izložbu su nove stranice historije ove zemlje – jedinstvene, jer u fokus stavljaju žene i lično iskustvo nasuprot općoj politici supremacije nacije i kolektiviteta nad pojedincem i marginalizacije ženskih iskustava i postignuća.

Priče predstavljene na ovoj izložbi pokazuju da žene nemaju samo ulogu žrtve u ratu i nakon ratova, već da su one i aktivne članice društva koje svojim sposobnostima, snagom i voljom pokreću pozitivne društvene promjene i vrijednosti.

Izložba "Mir sa ženskim licem" rezultat je saradnje i nastojanja ženskog mirovnog pokreta Mir sa ženskim licem i Foruma Civilna mirovna služba (forum ZFD) da u procese suočavanja s prošlošću i izgradnje mira u Bosni i Hercegovini integrišu žensku perspektivu i predstave žensku stranu priče o preživljavanju i prevazilaženju posljedica rata.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga