Osmomartovska ulična akcija u Tuzli

U povodu 8. marta - Međunarodnog dana žena i u Tuzli je organizirana ulična akcija pod nazivom “Moje je pravo, a ne privilegija!“ u okviru Mjeseca ženskog romskog aktivizma.

Već osam godina Udruženje žena Romkinja Bolja Budućnost Tuzla u saradnji sa Ženskom romskom mrežom implementira kampanju Mjesec ženskog romskog aktivizma, koji tradicionalno počinje uličnom akcijama na Međunarodni dan žena, a završava 8. aprila, kada se obilježava Svjetski dan Roma/kinja.

Ujedno ove godine je 110-ta godišnjica Međunarodnog dana žena kao  dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Dan žena ne služi samo kao podsjetnik stalne borbe za ravnopravnost sa kojom se veliki broj žena suočava posvuda. Kada se žene na svim kontinentima, često podijeljene nacionalnim granicama te etničkim, jezičkim, ekonomskim i političkim razlikama, one se mogu osvrnuti na tradiciju, koja predstavlja bar deset decenija borbe za ravnopravnost, pravdu, mir i razvoj.

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ je iskoristilo ovaj dan i sa svojim volonterima/kama i aktivisticama razgovarali sa sugrađanima/kama o položaju žena generalno sa posebnim akcentom na položaj Romkinja. Ovom prilikom naše sugrađanke su se složile oko jedne zajedničke poruke koju upućujemo sa ove akcije a to je da je život svake osobe obilježen je nekom ženom – majkom, kćeri, sestrom, suprugom, prijateljicom ili suradnicom; žene u svakoj zajednici imaju važnu ulogu u svim područjima života i da naša snaga leži u zajedništvu.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga