Opšta ženska zadruga "Bolja budućnost" Tuzla primjer dobre prakse u razvoju ženskog poduzetništva

Predstavnik Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla jedan je od panelista na stručnoj konferenciji "Perspekive razvoja socijalnog poduzetništva u BiH".

Cilj dvodnevne konferencije je inicirati procese uspostave institucionalnog okvira i razvoja sistema socijalnog poduzetništva na svim nivoima u BiH. Pored toga, cilj je i promocija socijalnog poduzetništva kao društvenog angažmana u rješavanju socijalnih i društvenih izazova i problema u BH društvu.

Na konferenciji će se razmijeniti iskustva i najbolje prakse iz zemalja Europske unije (EU), trenutno stanje u oblasti legislative socijalnog poduzetništva u BiH, rad socijalnih poduzeća koja djeluju u BiH, odnosno njihovog viđenje sistema socijalnog poduzetništva u BiH.

Konferencija se realizira u okviru projekata “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva“ kojeg finansira Europska unija, a implementiraju

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo i Fondacija „Lara“ Bijeljina

 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga