Održane radionice sa ženama na temu prevencije nasilje i diskriminacije u Tuzli, Prnjavoru i Visokom

U okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner podgranta „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“ u saradnji sa partnerskim organizacija UR "Romska djevojka-Romani ćej" Prnjavor i Omladinska romska inicijativa "Budi mi prijatelj" Visoko, održali su radionice za žene iz manjinskih i ugroženih skupina sa ciljem njihovog osnaživanja da koriste dostupne mehanizme zaštite od diskriminacije i nasilja. Prvi set radionica održalo se u Tuzli, Prnjavoru i Visokom od ukupno 15, koje su projektom predviđene.

Radionice  se  fokusiraju na sljedeće:

  1. Promocija korištenja usluga institucija među ženama iz manjinskih i ugroženih skupina kroz izgradnju povjerenja
  2. Osnaživanje žena i djevojaka (uključujući i one iz manjinskih iz ugroženih grupa) za korištenje i traženje usluga za zaštitu od nasilja i diskriminacije

Rezultat implementacije ovih radionica je bolji pristup i poboljšanje pružanja usluga za žene iz manjinskih i ugroženih skupina.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga