Cijeli moj život je borba

Povodom završetka druge faze projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu“ koji je podržala Austrijska razvojna agencija kroz CARE International Balkans u Sarajevu je  upriličena press konferencija na kojoj je prezentiran izvještaj o trogodišnjem radu na ovom projektu.

U toku ovog projekta u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori organizovano je 2.691 događaja, seminara, radionica, te učestovalo više od 28 hiljada osoba, odnosno 12.906 hiljada Romkinja i mnogih drugih.

Fokusirali smo se na romske žene i djevojčice kako bi imale pristup sistemu obrazovanja i zdravstvene zaštite, da se adresira pitanje rodno uslovljenog nasilja, pristup javnom i političkom životu, suzbijanje rano ugovorenih brakova - istakla je regionalna direktorica CARE International Balkans Sumka Bučan.

Ideja ovog projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu“ bila je pružiti pomoć Romkinjama u BiH, Srbiji i Crnoj Gori kako bi poboljšale kvalitet svog života i socio-ekonomsku situaciju, ali i položaj u društvu.

Predsjednica Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle Indira Bajramović ovom prilikom je govorila o projektu koji je ustvari bio direktna pomoć Romkinjama u kome je sprovedeno niz uspješnih akcija.

Smanjene su predrasude o romskoj zajednici i Romkinjama. Riješeno je dosta slučajeva i problema sa kojima se sreće ova populacija od obrazovanja, zdravstvene zaštite  - dodala je Bajramović.

Također, vrata prostorija Udruženja “Bolja budućnost“ su otvorena svakim danom od 08:00 do 16:30.

U okviru ovog projekta na hiljade žena i djevojaka su osnaživane kako bi ostvarile svoja prava na zdravstvo, obrazovanje i život bez nasilja.

Ovom prilikom je prikazan i film „Cijeli moj život je borba“ koji govori o šest Romkinja iz tri države koje su uspjele prevazići nametnute predrasude i stereotipe i postati inspirativni primjeri uspješnih žena.

Film „Cijeli moj život je borba“ govori o ženama Romkinjama koje su postigle promjene u svojim zajednicama. Imala sam priliku da prikažem sebe i kako sam promijenila svoj život, ojačana sam kao osoba. Danas se smatram jakom ženom  i samim tim mogu pomoći romskoj zajednici - poručila je predsjednica Udruženja „Romska djevojka - Romani ćej“ iz Prnjavora Snježana Mirković.

U ove tri države više od 5.000 ljudi, mahom žena i djevojčica, ali i dječaka iz romskih zajednica, dobilo je podršku, savjetodavnu pomoć ili uslugu od zdravstvene pomoći, preko pisanja zahtjeva za lične dokumente  i popunjavanja aplikacija za stipendiranje i zapošljavanje ili socijalnu pomoć.

Između ostaloga, zaposleno je devet Roma i Romkinja koji su kao medijatori i medijatorice u periodu od dvije godine na osnovu ugovora o radu obavljali poslove na povezivanju romske zajednice sa institucijama vlasti na lokalnom nivou kao i institucije vlasti sa romskom zajednicom.

„Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja“ je regionalni projekat finansijski podržan od strane Austrijske razvojne agencije i organizacije CARE International i je osmišljen na način da kroz izgradnju kapaciteta i vještina jača samopouzdanje Romkinja/ Egipćanki kao i njihovu svijest o pravima i njihov društveni kapitala u smislu povezivanja s drugima i utjecaja na strukture odlučivanja u državama u kojima djeluju.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga