SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla u sklopu regionalnog projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu“ koji podržava Austrijska razvojna agencija kroz CARE International Balkans organizuje

 

Uličnu akciju, 25.11.2018. godine sa početkom u 11:00 sati na platou gradskog trga Sloboda u Tuzli

 

Ovaj događaj je dio i označava početak globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u 2018. godini pod nazivom “Zaustavimo rodno zasnovano nasilje u svijetu rada!”. Kampanja 16 dana aktivizma je međunarodna kampanja koja se provodi svake godine od 25. novembra (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama) do 10. decembra (Međunarodni dan ljudskih prava), a obuhvata i druge datume od ključne važnosti. „Kampanju 16 dana“ koriste pojedinci/ke i organizacije širom svijeta kao strategiju za organizovanje u borbi za eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.  

Ciljevi kampanje su:

  • Podizanje svijesti o pravima i odgovornostima koje proizilaze iz zakonodavstva o ravnopravnosti polova i  borbi protiv rodno -zasnovanog nasilja  sa posebnim fokusom na oblast rada
  • Promovisanje usluga za prevenciju i zaštitu od nasilja
  • Pokretanje dijaloga između institucija i Romkinja o načinima preveniranja i eliminacije svih oblika nasilja nad ženama u svim oblastima (porodici, društvu, radu, obrazovanju, zdravstvu)            
  • Podizanje svijesti šire društvene zajednice o važnosti prepoznavanja nasilja kao društvenog, a ne privatnog problema, te važnosti ujednačenog pristupa uslugama zaštite od nasilja.

Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete uličnoj akciji i informišete širu javnost o ovoj značajnoj kampanji i na taj način doprinesete ukupnim naporima nevladinog sektora u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

 

S poštovanjem,                       

Indira Bajramović, predsjedica udruženja

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga