Uručeno priznanje predsjednici UŽR "Bolja budućnost" Grada Tuzla, Indiri Bajramović

Prof.dr Bajram Haliti, predsjednik Instituta za evropske studije Roma i istraživanja protiv zločina čovječnosti i međunarodnog prava u Tuzli je 2.11.2018 predsjednici Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" Tuzla Indiri Bajramović uručio priznanje zbog višegodišnjeg nesebičnog zalaganja za prava Romkinja, radu na njihovoj edukaciji i emancipaciji kao i adaptaciji na izazove civilizacije u 21. vijeku.

Priznanje ističe da rad Indire Bajramović treba da posluži kao primjer kako treba da djeluju Romi/kinje svjesni svog identiteta i korijena u opštem nacionalnom interesu, da žene budu ravnnopravne, edukovane, ekonomski nezavisne, aktivno uključene u društveno-politički život i da im se u svakom smislu pruži podrška i pomoć da se izbore za svoja prava.

Institut za evropske studije Roma i istraživanja protiv zločina čovječnosti i međunarodnog prava ovo priznanje daju na osnovu višegodišnjeg iskustva Indiri Bajramović na čelu Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" Tuzla u radu na afirmaciji ženskih i dječijih prava, radu sa žrtvama svih oblika nasilja i eksploatacije , za cjelokupno dosadašnje angažovanje i požrtvovanost.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga