Prezentovan dokument "Uključenost romske djece u osnovno obrazovanje u TK"

U sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu II" koji podržava Austrijska razvoja agencija kroz CARE International Balkans, Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla je izradilo policy dokument u oblasti obrazovanja romske djece na TK.

Siromaštvo, nedovoljna pripremljenost za polazak u školu, nepoznavanje jezika, nedovoljna motiviranost roditelja za obrazovanje djece, nefleksibilnost obrazovnog sistema prema potrebama romske djece, nedovoljna educiranost nastavnog kadra za rad sa romskom djecom – samo su neki od problema sa kojima se svakodnevno susreće romska populacija. Svi ovi problemi, ali i rješenja prezentovani su u dokumentu Uključenost romske djece u osnovnom obrazovanju u TK. U dokumentu su navedeni različiti aspekti društvenog položaja Roma, a porazni su podaci koji pokazuju da 80% romske djece živi u siromaštvu – što je jedan od glavnih razloga zašto se mali broj djece odlučuje za nastavak školovanja nakon osnovne škole.

Kompletan policy dokument je dostupan na BHS i engleskom jeziku na www.bolja-buducnost.org

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga