Nizom aktivnosti Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" obilježilo Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

U okviru obilježavanja 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla i Udruženje "Zemlja djece u BiH" u suradnji sa Fondacijom „Lara“ iz Bijeljine i članicama Mreže RING, organizovali su 18.10.2018. godine uličnu akciju/preformans. 

Kampanja “Djeca u pokretu, djeca bez pratnje – reaguj i spriječi trgovinu ljudima“ u sklopu koje je održana ova ulična akcija usmjerena na povećanje informisanosti i mobilizacije građana, organizacija civilnog društva, ukupne javnosti, institucija na angažman na prevenciji rizika trgovine ljudima i drugih kriminalnih aktivnosti koje se javljaju u uslovima povećanih migracija, koje su trenutno aktuelne u BiH.

Na isti dan organizovana je i Javna tribina. Nevladine organizacije upozoravaju kako je uz povećan broj migranata u Bosni i Hercegovini primijećeno da bez pratnje putuje veliki broj djece. Samim tim su u riziku da postanu potencijalne žrtve krijumčarenja i trgovine ljudi, upozoravaju u Udruženju ”Bolja budućnost”. Na području Bosne i Hercegovine prije dvije godine je donesen zakon koji regulira oblast trgovine ljudima. Policija u TK revnosna je u primjeni zakona, navodi portparol MUP-a. Podsjeća da su tokom prošle i ove godine imali dva slučaja koja se odnose na trgovinu ljudima zbog prosjačenja. Djeca su najugroženija kategorija. O potrebnim reakcijama i suzbijanju trgovine djecom govorili su i predstavnici Centra za socijalni rad, Odjeljenja za borbu protiv organiziranog kriminala, te Službe za poslove sa strancima.

Izvor: www.bolje-buducnost.org

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga