Radionice “Povjerenjem protiv predrasuda i diskriminacije” održane u Tuzli, Visokom i Prnjavoru

U okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner pod granta „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“ održalo radionicu u Tuzli pod nazivom  “ Povjerenjem protiv predrasuda I diskriminacije. U okviru istoimenog projekta organizovane su još dvije radionice od strane lokalnih projektnih partnera Omladinska romska inicijativa "Budi mi prijatelj" u Visokom i Udruženje "Romska djevojka - Romani ćej" u Prnjavoru.

Tokom radionica i u toku same diskusije, predstavnici i predstavnice institucija su prezentovali mehanizme zaštite od nasilja i diskriminacije koje su u njihovim nadležnostima. Ukazali su na njihovu djelimičnu neefikasnost, posebno kada se radi o žrtvama nasilja, u smislu da nema sistematske podrške žrtvama nakon njihovog korištenja dostupnih mehanizama za zaštitu, odnosno nakon boravka u sigurnim kućama, jer nakon izlaska iz sigurnih kuća žene su prepuštene same sebi i vrlo često se vraćaju nasilniku. Jedan od zajedničkih zaključaka je da treba raditi vise na informisanju ljudi kako bi se smanjile predrasude i stereotipi prema ranjivim grupama.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga