UŽR „Bolja budućnost“ potpisala Memorandum o razumijevanju sa Općinom Travnik i JU Centar za socijalni rad, Travnik

17.07.2018. godine Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" Grada Tuzla je potpisalo Memorandum o razumijevanju sa Općinom Travnik i JU Centrom za socijalni rad, Travnik. Memorandum su ispred organizacija/institucija potpisali predsjednica UŽR „Bolja budućnost“ Tuzla, gđa Indira Bajramović i Načelnik Općine Travnik, gdin Admir Hadžiemrić te ispred JU Centar za socijalni rad, direktor Bojan Domić.

Osnovni cilj potpisivanja ovog Memoranduma je formaliziranje saradnje i definisanja odnosa između potpisnica u implementaciji projekta "Active Roma youth for Rights and Inclusion" koji je podržala Evropska unija kroz šemu finansiranja EIDHR.

Jedan od ključnih ciljeva projekta je jačanje aktivizma mladih Roma i Romkinja i saradnje između romskih predstavnika/ca i institucija na lokalnom nivou te povećanja stepena odgovornosti lokalne zajednice kroz pokretanje zajedničkih inicijativa i podršku omladinskom romskom aktivizmu. Sa ovim ciljevima CARE International Balkans (kao implementator projekta)  je u saradnji sa partnerskim organizacijama UŽR „Bolja budućnost“ Tuzla i UG „Otaharin“ iz Bijeljine pokrenuo proces edukacije i zapošljavanja 5 mladih Roma/kinja na području BiH i izgradnju njihovih znanja i vještina kako bi postali prepoznatljiv resurs u svojim lokalnim zajednicama.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga