Budžetiranje i budžetski monitoring kroz prizmu rodne ravnopravnosti

U martu 2017. godine regionalni ured UN Women za Europu i Srednju Aziju je pokrenuo treću fazu regionalnog projekta „Promocija rodno osjetljivih politika u Jugoistočnoj Evropi 2017 – 2018”. Projekt finansira Austrijska razvojna agencija i Švicarska agencija za suradnju i razvoj. Cilj projekta je doprinijeti ispunjavanju obaveza vezanih uz ravnopravnost spolova navedenih u raznim međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i nacionalnim zakonima i strategijama o ravnopravnosti spolova u jugoistočnoj Europi (s posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, FYR Makedoniju i Moldaviju).

Kroz ovaj projekat ured UN Women u BiH je ostvario saradnju s CARE International, Balkans i regionalnim projektom „Za aktivnu inkluziju prava Romkinja na zapadnom Balkanu II FAIR II“ koji financira Austrijska razvojna agencija.

S tim u vezi u saradnji sa CARE International Balkans smo organizovali radionicu „Budžetiranje i budžetski monitoring kroz prizmu rodne ravnopravnosti“ namijenjen za zagovoravatelje/ice rodnog pitanja, službenike/ce i nevladine organizacije Tuzlanskog Kantona.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga