Radna grupe za izradu Akcionog plana za socijalno uključivanje za Grad Tuzla 2017/18.godine.

Udruženje „Zemlja djece u BiH“, u partnerstvu sa gradskom Službom za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti i JU Centar za socijalni rad Tuzla, a uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) organiziralo je prvi sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana za socijalno uključivanje za Grad Tuzla 2017/18.godine. Sastanak je održan u srijedu 11.05.2016.godine u prostorijama gradske sale za sastanke Grada Tuzle.
Gđa. Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja “Zemlja djece u BiH” predstavila je osnovne komponente dokumenta “Politika socijalnog uključivanja Općine Tuzla 2014-2018 godina“ koji je usvojen od strane Općinskog vijeća Tuzla u novembru 2013. godine u okviru projekta „Lokalne zajednice u funkciji socijalnog uključivanja, radnog aktivizma i zapošljavanja” koji je vodio Biro za ljudska prava u partnersku sa CK TK, a finansijski podržala EC. Istakla je da Zaključak Općinskog vijeća kojim se usvaja navedena Politika nalaže formiranje Tima za evaluaciju i monitoring Politike i donošenje Akcionog plana za socijalno uključivanje što je kompatibilno sa ciljevima i aktivnostima projekta „Socijalna uključenost, pravo a ne privilegija“ odnosno zadacima Radne grupe.
Predstavnica GIZ-a, gospođa Tatjana Junuzagić navela je da će u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH biti organizirana edukacija profesionalaca koji rade sa ranjivim grupama 1. i 2. jula 2016.g. u Tesliću, i da ima prostora da se dva člana Radne grupe uključe u ovu edukaciju. 
Također, gospođa Tatjana je naglasila da će se u ovoj godini u sklopu regionalnog projekta "Socijalna prava za ranjive grupe" kojeg vodi GIZ, a u okviru kojeg se realizuje i ovaj projekat, vršiti razmjena iskustva sa drugim učesnicima projekta iz Srbije, Makedonije, Kosova i Albanije.
Nakon diskusije usvojeni su sljedeći Zaključci:
1. Naredni sastanka Radne grupe će biti zakazan krajem maja, na dan 30. ili 31. maj zavisno od mogućnosti članova Radne grupe.
2. “Zemlja djece u BiH” će u narednom periodu članicama Radne grupe dostaviti u elektronskoj formi dokument “Politika socijalnog uključivanja Općine Tuzla 2014-2018.” , kao i spisak članova Radne grupe sa kontakt podacima u cilju olakšanja komunikacija i razmjene podataka i informacija.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga