Dječiji brakovi-tradicija Roma/kinja ili krivično djelo

Imajući u vidu da rani brakovi djece dovode do povrede osnovnih prava djece,posebno djevojčica prije svega prava na nesmetan psihofizički razvoj, njihovog prava na zaštitu zdravlja i prava na obrazovanje cilj nam je skrenuti pažnju nadležnih institucija ali i šire društvene zajednice o problemu dječijih i nekada ugovorenih brakova koji se vrlo često poistovjećuju sa tradicijom Roma/kinja kao i donjeti zajedničke zaključke koji treba da dovedu do aktivnosti koje se moraju usmjeriti u preventivne programe i mjere, jer nedovoljno znanje o prevenciji dovodi do posljedica ne samo po dijete već za društvo u cjelini. Tema je okruglog stola koji je odrzan 28.11.2016 godine u Tuzli u okviru 16 dana aktivizma 2016. DJEČIJI BRAK NIJE TRADICIJA ROMA I ROMKINJA!

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga