MLADI ROMI I ROMKINJE IZ CIJELE BIH, ZA PRAVA I INKLUZIJU

U  zgradi Delegacije Evropske unije , konferencijom za novinare, zvanično obilježen početak novog projekta MLADI ROMI ZA PRAVA I INKLUZIJU kojeg finansira Evropska unije putem Instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), u iznosu od 350.000,00 Eura). Ukupna vrijednost projekta je preko 368.000 Eura, a projekat implementira CARE International Balkan, u saradnji sa partnerskim organizacijama Udruženje žena Romkinja Bolja Budućnost iz Grada Tuzla i Otaharin iz Bijeljine
„Ovim projektom, CARE u saradnji sa partnerskim organizacijama, nastoji doprinijeti uključivanju romskih predstavnika, pogotovo mladih aktivista, u procese donošenja odluka i realizaciju inicijativa koje će se pozitivno odraziti na kvalitet života Roma i Romkinja u BiH. Iako je u proteklom periodu napravljen određeni napredak, na žalost brojna istraživanja i izvještaji poput izvještaja Amnesty Internationala, potvrđuju da se pored predrasuda i diskriminacije romska manjina još uvijek suočava sa strukturnim barijerama kada je u pitanju pristup zdravstvenim uslugama, obrazovanju i zapošljavanju. – istakla je Sumka Bučan , dirketorica CARE International, na Balkanu.

Osnovni cilj projekta je jačanje romskih predstavnika civilnog društva, nevladinih organizacija i mladih u njihovoj borbi za ostvarenje osnovnih socijalnih, ekonomskih i ljudskih prava, kao najmarginaliziranije i najbrojnije nacionalne manjine u BiH. 
„Sprečavanje diskriminacije i socijalna i ekonomska integracija i uključenje manjina predstavljaju jedan od osnovnih ciljeva i vrijednosti Evropske unije, jer se i sama Evropska unije opisuje kroz slogan „Ujedinjeni u različitosti“! Osim toga, Evropska unija ima usvojen akcioni plan za ljudska prava i demokratiju 2015-2019, koji obavezuje i BiH vlasti da u skladu sa svojim obavezama i dužnostima daju doprinos jačanju prava i uključenju manjina u BiH“. – Naglasio je Mr Jan Snaidauf, šef političke i ekonomske sekcije pri EU u BiH.

Tokom 30 mjeseci trajanja projekta (od 1 januara 2017 do 30 juna 2019) u 6 odabranih opština: Vitez, Travnik, Donji Vakuf, Prnjavor, Bijeljina i Tuzla, biće identifikovano i educirano preko 40 mladih Roma i Romkinja koji će realizovati preko 20 lokalnih inicijativa usmjerenih na integraciju Roma.

„Nama je posebno drago da će kroz ovaj projekat biti uključeno više od 40 mladih Roma i Romkinja, a posebno što se u rješavanje problema Roma i Romkinja uključuju lokalni nivoi vlasti u navedenim opštinama. Mi na ovaj način želimo kroz projekat doprinijeti uključenju Roma i Romkinja, posebno mladih, u procese donošenja odluka, pokretanju lokalnih inicijativa za poboljšanje kvaliteta života romske populacije, kao i unapređenju postojećih strategija i javnih politika od važnosti za romsku populaciju – Naglasila je Indira Bajramović, direktorica Udruženja Žena Romkinja Bolja Budućnosti- Grada Tuzla jel ovo sve vleikim slovom_

Podrška će također biti pružena i manjim romskim organizacijama koje djeluju u pomenutim opštinama, a dodjelit će se 4 mala granta koji će biti iskoršteni za rješavanje konkretnih problema romske populacije i kako bi se poboljšalalementacija lokalnih akcionih planova za uključenje Roma/Romkinja.

„Ovo je projekat koji na najdirektniji način uključuje mlade Rome i Romkinje da sami budu kreatiori pozitivnih promjena. Naše organizacije već imaju zavidno iskustvo i ovo će dodatno naš rad učiniti efikasnijim a život Roma i Romkinja u romskim zajedicama, kroz brojne inicijative koje će biti pokrenute , boljim – Istakao je Dragan Joković,. Direktor Udruženja građana za obrazovanje i promociju Roma – Otaharin iz Bijeljina.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga