Romkinje su dvostruko diskriminisane

Udruženje žena „Romkinja“ od svog osnivanja radi na promociji prava Roma, poboljšanju njihovog ekonomskog, socijalnog, obrazovnog, zdravstvenog i pravnog statusa na području Bijeljine. Bore se prije svega, protiv polne diskriminacije, koja je vrlo izražena u romskoj populaciji.

-Romkinje su dvostruko diskriminisane, polno i nacionalno, kaže predsjednica ovog Udruženja, Begzada Jovanović. Nesumljivo su se desili pomaci posljednjih nekoliko godina u našem društvu ali još uvijek postoje predrasude i diskriminacija koju moramo prevazići, kaže Begzada.

Udruženje će obilježiti mjesec dana ženskog romskog aktivizma nizom aktivnosti. Aktivnosti počinju 8. marta na gradskom trgu podjelom crvenih karanfila damama a završavaju se 8. aprila na Svjetski dan Roma. U ovom periodu biće organizovan okrugli sto na temu „Društveni i ekonomski položaj Romkinja“ u zgradi Gradske uprave, radionica na temu „Neravnopravnost polova“, sastanak sa predstavnicima OSCE-a na kojem će biti riječi o pravima žena, zatim radionica Centra za socijalni rad, kako bi približili romskoj populaciji ostvarivanje prava na njihove usluge ili pomoć, te kreativne radionice. Za kraj mjeseca aktivizma, biće organizovana izložba na kojoj će biti prikazani rezultati rada Udruženja.

/Pan radio/

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga