Ulične akcije

UŽR Bolja budućnost Grada Tuzla je finansijski podržalo implementaciju uličnih akcija u Tuzli, Vitezu , Visokom, Prnjavoru, Kaknju i Bijeljini sa čime je započeo mjesec dana ženskog romskog aktivizma „Imam pravo da imam prava“. 
Ovogodišnji mjesec dana ženskog romskog aktivizma će biti podjeljen na 4 teme i u svakoj sedmici ćemo obuhvatiti posebnu temu.

Prva sedmica „Politicka participacija Romkinja“ .
Druga sedmica-„Nasilje u porodici“
Treća sedmica- „Diskriminacija Roma/Romkinja“
Četvrta sedmica-„Siromaštvo Roma/Romkinja“

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga