Implementacija projekta Mladi Romi iz cijele BiH za prava i inkluziju

Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” iz Tuzle bilo je domaćin potpisivanja Memorandum o saradnji sa nekoliko romskih organizacija na projektu “Mladi Romi za prava i inkluziju” kojeg će finansirati iz sredstava Evropske unije. 
Implementacija projekta „Mladi Romi iz cijele BiH za prava i inkluziju” danas je zvanično počela, a cilj projekta je jačanje mladih romskih predstavnika civilnog društva, nevladinih organizacija i mladih u njihovoj borbi za ostvarenje osnovnih socijalnih, ekonomskih i ljudskih prava, kao najmarginaliziranije i najbrojnije nacionalne manjine u BiH.

Za Evropsku uniju, kako je kazao šef Sekcije za politička i ekonomska pitanja Delegacije EU u BiH Jan Šnaidauf, ovaj projekt je bio veoma važan, te je isti s 350.000 eura EU podržala putem Instrumenta za demokratiju i ljudska prava.

Šnaidauf je podsjetio na slogan EU „ujedinjeni u različitosti“, stoga, podrškom ovog projekta EU potvrđuje svoju privrženost da Romi budu integrirani u društvu, te je za to jako važna inkluzija Roma, naroda koji je na margini društva.

Implementatori projekta su organizacija CARE, Udruženje žena Romkinja Bolja Budućnost iz Tuzle i Otaharin iz Bijeljine.

Tokom 30 mjeseci trajanja projekta, od 1. januara 2017. do 30. juna 2019. godine, u šest odabranih općina: Vitez, Travnik, Donji Vakuf, Prnjavor, Bijeljina i Tuzla, bit će identificirano i educirano više od 40 mladih Roma i Romkinja koji će realizirati više od 20 lokalnih inicijativa usmjerenih na integraciju Roma.

Menadžer-projekta Ševko Bajić je naglasio da je cilj rad s mladim Romima, koje će osposobiti da budu lideri u svojim zajednicama, a samim tim će biti od velike koristi lokalnoj i društvenoj zajednici.

Podrška će također biti pružena i manjim romskim organizacijama koje djeluju u ovim općinama.

Bit će dodijeljena četiri granta koji će biti iskorišteni za rješavanje konkretnih problema romske populacije i da bi se poboljšala implementacija lokalnih akcionih planova za uključenje Roma/Romkinja.

Za implementatore je jako važno što je projekt na lokalnom nivou, te smatraju da će to doprinijeti boljem uključenju Roma i Romkinja, posebno mladih, u procese donošenja odluka, pokretanju lokalnih inicijativa za poboljšanje kvaliteta života romske populacije, kao i unapređenju postojećih strategija i javnih politika od važnosti za romsku populaciju.

 

Izvor: RTV Slon/FENA/

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga