Marry When You Are Ready

"Udaj se kada si spremna" naziv je Evropskog projekta koji ima za cilj da doprinese razvoju socijalnih politika i socijalnih programa na Evropskom nivou koji adresiraju potrebe romskih zajednica. Posevan fokus projekta je rad u samim romskim zajednicama na problemu ranih brakova. Predsjednica Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" Grada Tuzla je učestvovala na konferenciji u Briselu u Evropskom parlamentu na kojem je govorila o iskustvima i primjerima dobre prakse kroz ekonomskog osnaživanje žena u sprečavanju pojave maloljetničkih brakova. 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga